WARUNKI WSPÓŁPRACY

Wytyczne do druku:


Format pliku:
–Corel Draw do X7
–Adobe Illustrator do CS3
–pdf drukowalny
–eps

Spady:
–po 1,5 mm z każdej strony

Fonty:
–przekształcone na krzywe

Kolory:
–najlepiej CMYK

Rozdzielczość grafik:
–300 lub 600 DPI

Linia cięcia:
–zaznaczona wyrazistym kolorem
–ostre krawędzie muszą być wyokrąglone pod zalanie żywicą, najlepiej okręgiem o promieniu minimum 1mm.

Projekty logotypów w celu uzyskania najlepszej jakości wydruku powinny być wektorowe!
Bitmapa zaimportowana do programu wektorowego jak Corel Draw lub Adobe Illustrator nie jest grafiką wektorową!

W przypadku gdy nie mamy do dyspozycji projektu wektorowego może to być bitmapa.
Jednak projekt powinien być wtedy przygotowany w przestrzeni barwnej CMYK oraz w odpowiedniej rozdzielczości zachowując przy tym skale 1:1: w przypadku druku czterokolorowego - 300 dpi w przypadku gdy przygotowany projekt jest np. czarno-biały - 600 dpi. Wszystkie zawarte w projekcie teksty trzeba zamienić na krzywe.

Przed realizacją każdego projektu preferujemy wykonanie płatnej próby. W przypadku gdy klient nie życzy sobie wykonania takiej próby reklamacje dotyczące projektu, druku, kolorystyki nie są uwzględniane.

Termin realizacji projektu zaczyna się w momencie zaakceptowania przez klienta projektu/ próby oraz w niektórych przypadkach dokonania przedpłaty.

Zleceniobiorca nie odpowiada za nieterminowe przesyłki firm kurierskich.

Reklamacja towaru: w przypadku reklamacji wadliwego towaru roszczenia należy kierować do sprzedawcy, w pisemnej formie, bezzwłocznie po otrzymaniu towaru i wykryciu wady. Reklamacje należy zgłosić na adres e-mail: reklama@firma-aj.com.pl .

Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 7 dni od daty otrzymania 100% nakładu towaru.


Ceny naszych usług mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.