POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest A&J Agnieszka Polak z siedzibą w Jaworznie przy ul. Waryńskiego 15, e-mail: reklama@firma-aj.com.pl.

2. Dane będą przetwarzane w celu przesłania korespondencji, złożenia zamówienia, realizacji umowy.

3. Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom w celu realizacji zadań, np. podmiotom zajmującym się obsługą księgową, kurierom i dostawcom, obsłudze prawnej, producentom oprogramowania, hostingodawcom, itp. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

4. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub w przypadku realizacji zamówienia - przez okres wynikający z przepisów podatkowych. Masz prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania. Niepodanie danych uniemożliwi nam kontakt z Tobą, przyjęcie zamówienia lub realizację umowy.

6. Administrator przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

7. Pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: reklama@firma-aj.com.pl